بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/03/12     قطعه بندی تصویر     جلسه بیستم - ارزیابی صرفا از اسلایدهای تدریس شده صورت میگیرد.    
1396/03/04     شناخت شئ     جلسه بیستم    
1396/03/04     ارائه و توصیف     جلسه نوزدهم    
1396/03/01     حرکت و ردیابی     جلسه هجدهم    
1396/02/24     بینایی چندمنظره     جلسه هفدهم    
1396/02/23     بینایی استریو     جلسه شانزدهم    
1396/02/16     نمرات میان ترم        
1396/02/08     مساله اپیپلار     جلسه پانزدهم    
1396/02/07     بافت     جلسه چهاردهم    
1396/02/01     نمونه سئوال میان ترم     این سئوالات را در جلسه دوشنبه ساعت 11:30 بررسی خواهیم کرد. سعی کنید از قبل سئوالات را حل کنید.    
1396/01/24     تشخیص لبه     جلسه سیزدهم    
1396/01/20     رنگ     جلسات یازدهم و دوازهم    
1396/01/12     نور و سایه اندازی     جلسه دهم    
1396/01/12     مدل های هندسی دوربین     جلسه نهم    
1395/12/20     پردازش مورفولوژیک     جلسه هشتم    
1395/12/19     تبدیل ویولت     جلسه هفتم    
1395/12/13     بازسازی تصویر و حذف نویز     جلسه ششم    
1395/12/13     بهبود تصویر در حوزه فرکانس     جلسه پنجم    
1395/12/06     پردازش تصویر در حوزه مکان     جلسات سوم و چهارم    
1395/12/03     اصول پردازش تصاویر دیجیتال     جلسه دوم    
1395/12/03     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال     جلسه دوم    
1395/12/02     مقدمه ای بر بینایی کامپیوتر     جلسه اول    
1395/12/01     درباره درس     برنامه کلاسها - مراجع - نمره دهی و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/04/05 نمرات تمرینهای 4، 5 و 6 1396/04/05
1396/03/12 تکلیف شماره 6 1396/03/26
1396/03/05 تکلیف شماره 5 1396/03/19
1396/02/22 نمرات تمرین شماره 3 1396/02/22
1396/02/20 تکلیف شماره 4 1396/03/03
1396/02/15 ارائه مقاله 1396/02/25 انتخاب مقاله جهت ارائه کلاسی
1396/02/03 نمره تمرین 2 1396/02/03
1396/02/02 تکلیف شماره 3 1396/02/16
1396/01/08 نمره تکلیف شماره 1 1396/01/08 لطفا از به اشتراک گذاری پاسخ تمرینها جدا اجتناب کنید. همچنین تمرینها را خودتان حل کنید و از منابع استفاده ننمایید.
1395/12/25 پروژه پایان ترم 1396/03/17
1395/12/25 تکلیف شماره 2 1396/01/28
1395/12/18 تکلیف شماره 1 1395/12/27 حتما عنوان ایمیل ارسالی پاسخ تکالیف بطرز صحیح و مطابق با فرمت شرح داده شده در متن تنظیم گردد.