مبانی بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/03/04     شناخت شئ     جلسه هفدهم    
1396/02/29     نمایش و توصیف     جلسات پانزدهم و شانزدهم    
1396/02/17     نمرات میان ترم        
1396/02/15     قطعه بندی تصویر     جلسات سیزدهم و چهاردهم    
1396/02/08     نمونه سئوال میان ترم     این سئوالات را در جلسه دوشنبه ساعت 15 بررسی خواهیم کرد. سعی کنید از قبل سئوالات را حل کنید. دقت کنید که نیمی از نمره امتحان به سئوالات مستقیم از اسلایدها و جلسات درس تخصیص خواهد داشت.    
1396/02/02     مورفولوژی     جلسات یازدهم و دوازهم    
1396/01/15     پردازش تصاویر رنگی     جلسات هشتم تا دهم    
1395/12/12     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسات پنجم تا هفتم    
1395/12/05     سیستم بینایی انسان و تعاریف پایه تصاویر دیجیتال     جلسات دوم تا چهارم    
1395/12/05     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال     جلسه دوم    
1395/12/03     مقدمه ای بر بینایی کامپیوتر     جلسه اول    
1395/12/03     درباره درس     برنامه کلاسها - مراجع - نمره دهی و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/04/09 نمرات 1396/04/09
1396/03/12 تکلیف شماره 6 1396/03/26
1396/03/04 تکلیف شماره 5 1396/03/18
1396/02/22 نمرات تکالیف شماره 2 و 3 1396/02/22 لطفا از به اشتراک گذاری پاسخ تمرینها جدا اجتناب کنید.
1396/02/21 تکلیف شماره 4 1396/03/04
1396/02/15 ارائه مقاله 1396/02/25 انتخاب مقاله جهت ارائه کلاسی (فعالیت اختیاری)
1396/02/02 تکلیف شماره 3 1396/02/17
1396/01/20 تکلیف شماره 2 1396/02/03
1395/12/25 پروژه پایان ترم 1396/03/17
1395/12/25 نمرات تکلیف شماره 1 1395/12/25
1395/12/12 تکلیف شماره 1 1395/12/20 حتما عنوان ایمیل ارسالی پاسخ تکالیف بطرز صحیح و مطابق با فرمت شرح داده شده در متن تنظیم گردد.