سمینار

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1395/09/03     نمرات کوئیز        
1395/08/22     نوشتن مقاله     جلسه هفتم    
1395/08/15     پایان نامه     جلسه ششم    
1395/08/01     پروپوزال     جلسه پنجم    
1395/07/24     ارائه سمینار     جلسه چهارم    
1395/07/17     منابع الکترونیکی در تحقیق     جلسه سوم    
1395/07/10     روش تحقیق     جلسه دوم    
1395/07/03     انتخاب موضوع پژوهش     جلسه اول    
1395/06/27     درباره درس     برنامه جلسات/مراجع/نحوه ارزیابی/سمینارها و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1395/07/20 تکلیف شماره 1 1395/08/04 پاسخ ها از طریق ایمیل ارسال شود. تاریخ تحویل قطعی است.